Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

maanantai 20. helmikuuta 2017

Mielipide Hallkullanniemen länsirannan ja Nuottasaaren asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Halkullanniemen ja Nuottasaaren välinen silta. 11.2.2017
Uutelassa sijaitsevien Halkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ja siitä saa jättää mielipiteitä 3.3.2017 mennessä. Suunnitteilla on alueen avaamista virkistyskäyttöön sekä kaksi omakotitaloa.

Alla on 20.2.2017 Helsingin kaupungin kirjaamoon lähettämäni mielipide (valokuvat eivät olleet mukana lähetetyssä viestissä):

lauantai 28. tammikuuta 2017

Kolme pointtia Lohiniemenrannasta

Lohiniemenranta 20.8.2016
Kaupunginhallitus äänesti viime viikon kokouksessa Planmecan tontinvarauksen jatkamisesta Lohiniemenrannassa.Nyt kun tonttivarausta on jatkettu, kaupunginhallituksen puheenjohtaja on ottanut kaupunkisuunnittelulautakunnan Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksesta 29.11.2016 tekemän päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 30.1.2017. Koska osalla kaupunginhallituksen jäsenistä on asiasta väärinkäsityksiä, korjaan tässä niistä muutamia:

torstai 26. tammikuuta 2017

Vuosaaren oma Guggenheim, osa II

Planmecan havittelema tontti tulvan peittämänä 8.12.2015

Osa kaupunginhallituksen jäsenistä huolestui turhaan

Kaupunginhallitus teki Lohiniemenrannan asemakaavan muutokseen liittyvän päätöksen kokouksessaan 23.1.2017. Asia oli esitelty ilmeisen epäselvästi, koska kaikki kaupunginhallituksen jäsenet eivät tuntuneet tietävän, mistä olivat päättäneet. Osa vaikutti kuvittelevan, että päätetty tonttivarauksen jatkaminen oli välttämätön, jotta koulutuskeskus ylipäätään voitaisiin toteuttaa.

Hankkeen kaatumisesta huolestuneet kaupunginhallituksen jäsenet saatiin äänestämään varauksen jatkamisesta rantalehdossa sijaitsevalle tontille, vaikka hanke ei jo tehdyn päätöksen pohjalta ollut kaatumassa. Huolta nostatettiin, koska ilman varauksen jatkoa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäen (kok.) yritys ohittaa lautakunnan jo tekemä päätös, ei voisi onnistua. Rauhamäki onkin tuomassa asian heti 30.1.2017 pidettävään seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen.

lauantai 21. tammikuuta 2017

Vuosaaren oma Guggenheim

Lohiniemenranta 21.1.2017, taustalla Kallahdenniemi.

Joitakin hankkeita ajetaan niin voimakkaasti, että ne palaavat päätöksentekoon useita kertoja kuolleeksi julistamisen jälkeenkin. Helsingissä tällainen on ollut Guggenheim, joka saatiin toivottavasti lopullisesti kuopattua kaupunginvaltuuston hylättyä hankkeen kolmannen ehdotuksen kokouksessaan 30.11.2016.

Vuosaaren oma Guggenheim on Planmecan pyrkimys muuttaa asemakaavaa niin, että yritys voisi rakentaa koulutuskeskuksen virkistysalueelle rantalehtoon. Kaupunginhallitus suhtautui päätöksessään 9.2.2015 kriittisesti rantaan rakentamiseen ja antoi suunnittelulle kaksi ohjetta:

torstai 19. tammikuuta 2017

Yleiskaava: pikselit elävät jo

Yksi harvoista luontoalueista, jota yleiskaava ei uhkaa: Kallahdenniemi 1.1.2017.
Suomen Kuvalehti julkaisi 12.1.2017 kiinnostavan artikkelin Helsingin kaupunginvaltuuston viime syksynä hyväksymän yleiskaavan mahdollisista luontovaikutuksista.

Juttu nosti esille myös yleiskaavan vihreille aiheuttaman imagohaitan. Vihreät itse ovat kuvailleet yleiskaavaa "valtavaksi voitoksi", "suorastaan vallankumoukselliseksi" ja "kaikkien aikojen vihreimmäksi yleiskaavaksi".

SK:n artikkelista ilmenee, että todellisuus on toisenlainen. Helsingissä on kolmekymmentä yli kahdenkymmenen hehtaarin kokoista luontoaluetta ja yleiskaava osoittaa rakentamista niistä 27:lle. Isoista luontoalueista yleiskaava säilyttää kokonaisuudessaan ainoastaan Aittasaaren, Kallahdenniemen ja Santahaminan. Santahaminankaan tulevaisuus ei silti ole turvattu, sillä se on kiinni puolustusvoimien toiminnasta.

sunnuntai 11. joulukuuta 2016

Mielipide Meri-Rastilan täydennysrakentamisesta

Pohjavedenpuisto 11.12.2016
Meri-Rastilan asemakaavaluonnos on nähtävillä ja kaavamateriaalit löytyvät tästä hankekortista. Mielipiteitä luonnosaineistosta voi esittää viimeistään 19.12.2016. Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Alla on tänään lähettämäni mielipide:

torstai 1. joulukuuta 2016

Muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta

Ramsinniemi 19.11.2016
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on nähtävillä ja siitä on mahdollista jättää muistutuksia 9.12.2016 asti. Sähköisesti lähetettävien muistutusten on oltava perillä viimeistään klo 14, postitse lähetettyjen osalta riittää 9.12.2016 postileima. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

Lähetin alta löytyvän lyhyen Vartiosaarta, Ramsinniemeä ja Meri-Rastilaa koskevan muistutuksen Uudenmaan liiton sähköpostiosoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi:

lauantai 12. marraskuuta 2016

Helsingin rannat ovat avoimia kaikille, jotka osaavat neuvotella ne itselleen

Lohiniemenrantaa
Helsingin kaupungin periaatteisiin kuuluu rantojen säilyttäminen kaikille avoimina. Periaatteet jäävät kuitenkin pelkiksi korulauseiksi, jos ne eivät ohjaa toimintaa. Vuosaaren Lohiniemenrannassa periaatetta ovat koetelleet yksityiset rantasaunat sekä Planmecan hakema asemakaavan muutos.  

Olisi luullut, että kaupunki olisi pyrkinyt säilyttämään Lohiniemenrannan muutamat jäljellä olevat tontit luontaisina ja kaikkien asukkaiden käytössä. Mutta ei. Joitakin viikkoja sitten huomasin, että joukko Ramsinrannan laiturityöryhmän nimellä toimivia asukkaita on hakemassa itselleen laituripaikkaa Lohiniemenrannasta.

Koska Lohiniemenrantaa jälleen kerraan oltiin pirstomassa, laitoin asiasta kysymyksen Helsingin kaupungin palautejärjestelmään. Samalla huomautin, ettei ranta-alueita pidä yksityistää.